Detaljregulering for Potteridokken - gnr. 38 bnr. 263 mfl. Hana
31.10.2014
2013134