Varsel om oppstart planarbeid for næringsområde - Veterinærvirksomhet på del av Gnr:65 Bnr: 2, Soma
21.11.2012
2012 132
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no