Arealplanlegging

Dimensjon kan bistå arbeidet med arealplanlegging både på overordnet og detaljert nivå. Vi tilbyr også risiko- og sårbarhetsanalyser. 
Plankart_04
Vår kompetanse innen arealplan omfatter utarbeidelse av kommunedelplaner, overordnede reguleringsplaner, detaljerte reguleringsplaner, tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser. Vi har også kompetanse og erfaring til å utføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som en del av reguleringsarbeidet. 

For å kunne tilby en helhetlig løsning for planlarbeidet, samarbeider vi tett med en rekke andre fagmiljø. Dette inkluderer blant annet arkitekter, landskapsarkitekter, støykonsulenter og miljøfaglige konsulenter. 

Kontakt

dimensjon rådgivning testimonial

Jobbe i Dimensjon?

Dimensjon Rådgivning AS er et ungt rådgivermiljø med ambisjoner om å dekke
sine fagområder med faglig dyktige medarbeidere. Vi tilbyr et ungt og uformelt
arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

Les mer

Kunngjøringer

Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9, Storhaug bydel
Stavanger kommune
07.07.2015 • Plan nr: 2587PLes mer
Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9, Storhaug bydel
Stavanger kommune
07.07.2015 • Plan nr: 2587P

Kontakt

Stian HadlandStian Hadland
Avdelingsleder Arealplan
Tlf 948 89 114
epost: sha@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no