Kommunalteknikk

Dimensjon prosjekterer kommunale tekniske infrastrukturanlegg, med et tydelig fokus på kostnadseffektivitet, sikkerhet og varighet.
Dimensjon_mai08_026p
Dimensjon er opptatt av å prosjektere kostnadseffektive anlegg som tilfredsstiller krav til driftssikkerhet og lang levetid. 

En egen faggruppe innen vann- og avløpsteknikk har erfaring fra utarbeidelse av hovedplaner, detaljprosjektering av ledningsanlegg, pumpestasjoner, målestasjoner, høydebasseng, driftskontrollanlegg og andre tilhørende installasjoner.

Vi har også erfaring med utarbeidelse av nettmodeller for både vann, avløp og overvann, som er til stor hjelp for å kunne velge den mest kostnadseffektive løsning til enhver tid. 

Vi har også bred erfaring med prosjektering av teknisk infrastruktur for nye utbyggingsområder, både for bolig og næring.  Dette inkluderer utarbeidelse av grøntplaner og tomteplaner, samt koordinering mot kabeletater for å få et komplett, kostnadseffektivt prosjekt.  Vi legger også stor vekt på å lage gode beskrivelser og kontraktsdokumenter for å sikre størst mulig forutsigbarhet for byggherren. 
 

Kontakt

dimensjon rådgivning testimonial

Jobbe i Dimensjon?

Dimensjon Rådgivning AS er et ungt rådgivermiljø med ambisjoner om å dekke
sine fagområder med faglig dyktige medarbeidere. Vi tilbyr et ungt og uformelt
arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

Les mer

Kunngjøringer

Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9, Storhaug bydel
Stavanger kommune
07.07.2015 • Plan nr: 2587PLes mer
Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9, Storhaug bydel
Stavanger kommune
07.07.2015 • Plan nr: 2587P

Kontakt

Jon Halvar EianesPer Helge Ollestad
Avdelingsleder Kommunalteknikk
Tlf 975 37 951
epost: pho@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no