Samferdsel

Til enhver tid oppdaterte verktøy gjør at vi kan planlegge alle typer veier innenfor kommunale og statlige retningslinjer.
Dimensjon_aug11_178%20-%20Copy
Vi står for planlegging av alle typer veger, fra gang- og sykkelveger til motorveier. Verktøyene vi benytter er til enhver tid de mest oppdaterte på markedet, slik at vi kan forsikre oss om at veger, kryss, underganger, broer, tunneler m.m. som planlegges, er i henhold til kommunale og statlige krav og retningslinjer.

I forbindelse med planlegging av infrastruktur for nye områder er det et nært samarbeid mellom planlegging av vann og avløp, veganlegg og andre tekniske installasjoner. Dette gjelder også ved utarbeidelse av tomteplaner for næringsområder, boliger og lignende.

Vi utfører små og store oppdrag som blant annet; forprosjekt, kommunedelplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, byggeplaner, analyser, trafikkteknikk og 3D visualisering.

Kontakt

dimensjon rådgivning testimonial

Jobbe i Dimensjon?

Dimensjon Rådgivning AS er et ungt rådgivermiljø med ambisjoner om å dekke
sine fagområder med faglig dyktige medarbeidere. Vi tilbyr et ungt og uformelt
arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

Les mer

Kunngjøringer

Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9, Storhaug bydel
Stavanger kommune
07.07.2015 • Plan nr: 2587PLes mer
Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9, Storhaug bydel
Stavanger kommune
07.07.2015 • Plan nr: 2587P

Kontakt

Jon Halvar EianesFinn Estensen
Avdelingsleder Samferdsel
Tlf 976 28 063
epost: fe@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no