Dette er vi stolte av å ha levert

På disse sidene kan du lese mer om noen utvalgte referanseprosjekter
Utenriksterminalen i Risavika
Utenriksterminalen i Risavika
Strekningsanalyser for fylkesveger på Haugalandet
Strekningsanalyser for fylkesveger på Haugalandet
Infrastrukturtiltak for buss på Haugalandet
Infrastrukturtiltak for buss på Haugalandet
Trafikkanalyse for Klubbgata x Verksgata
Trafikkanalyse for Klubbgata x Verksgata
Sykkelopplæringssenter Varatun Sandnes
Sykkelopplæringssenter Varatun Sandnes
Gang- og sykkelveg Fv 487 Solastranda
Gang- og sykkelveg Fv 487 Solastranda
Trafikksikkerhetsplan for Finnøy kommune
Trafikksikkerhetsplan for Finnøy kommune
Tverrforbindelsen Jæren - E39
Tverrforbindelsen Jæren - E39
Fv 46 tilførselsveger til Sandsfjord bru
Fv 46 tilførselsveger til Sandsfjord bru
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no