Aase Gård

Aase Gård er et nytt boligområde på Ganddal i Sandnes kommune.  Oppdraget består i planlegging av veg, VA og grøntanlegg.  Det var spesielt store utfordringer med å løse håndtering av overvann for området, da det var stengt inne av eksisterende boligbebyggelse og nye RV44.  Dette ble blant annet løst ved å utvikle nye drenskummer med både infiltrasjon og fordrøyning på hver enkelt eiendom.   Det er også planlagt omfattende støydempingstiltak langs eksisterende vegnett. 

Våre tjenester

Vårt oppdrag har vært kommunalteknsik rådgiver. 
Oppdragsmedarbeidere : Gisle Ledaal, Gunn Vagle, Svend Svendsen og Per Helge Ollestad

Aase Gård

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Selvaag Bolig AS
Sted:Sandnes
Prosjektansvarlig:Per Helge Ollestad
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no