Brattebø Gård

Brattebø Gård er et boligområde i Sandnes kommune.  Oppdraget består i planlegging av veg, VA og grøntanlegg.  I tillegg ble det planlagt 3 prefabrikkerte underganger.  Høylandsåna ble åpnet opp gjennom hele området, både av estetiske hensyn og som en flomdempende tiltak. Arbeidene ble delt inn i tre endtrepriser, selve boligfeltet, undergangene og ny rundkjøring på fylkesvegen. 

Våre tjenester

Vårt oppdrag har vært kommunalteknsik rådgiver.  I tillegg har vi vært byggteknisk rådgiver for underganger og stedstøpte konstruksjoner.
Oppdragsmedarbeidere : Jan Otto Johannessen, Svend Svendsen, Svein Grude, Arild Amundsen og Per Helge Ollestad

Brattebø Gård

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Sandnes Tomteselskap KF
Sted:Sandnes
Prosjektansvarlig:Per Helge Ollestad
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no