Egersund Næringspark

Prosjektet omfatter regulering og konsekvensutredning av nye industri og kontor tomter, tilknytning til E39 via toplan kryss og infrastruktur.

Våre tjenester

Dimensjon har regulert nytt næringsområde for Egersund Næringspark.
Samferdsel, Areaplanlegging og Kommunalteknikk

Egersund Næringspark

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Egersund Næringspark
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no