Fv 46 tilførselsveger til Sandsfjord bru

Vårt oppdrag har vært å prosjektere totalt 5 km veg fram til bruatilførselsvegene til brua, fra Øvrabø på vestsiden og fra Tysingvatnet på østsiden. Vegen skal for det meste bygges i bratt og ulendt terreng og det skal bygges 5 tunneler på tilsammen 1450 meter på strekningen.

Våre tjenester

Fv 46 tilførselsveger til Sandsfjord bru

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig:Arild Amundsen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no