Gang- og sykkelveg Fv 487 Solastranda

Byggeplan for ny gang- og sykkelveg langs Solastranda

Våre tjenester

Samferdsel

Gang- og sykkelveg Fv 487 Solastranda

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Statens Vegvesen
Sted:Solastranden i Sola Kommune
Prosjektansvarlig:Finn Estensen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no