Gangbro til Hestholmen

Gangbroa gjør et populært friområde på Hestholmen tilgjengelig for turgåere. Betongfundamentene er støpte og fundamenterte på sjøbunnen via stålrørspeler. Selve brodekket er utført i betong med rekkverk i trekonstruksjoner

Våre tjenester

Byggeteknikk

Gangbro til Hestholmen

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Risavika Havn
Sted:Risavika, Sola kommune
Prosjektansvarlig:David Igland
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no