Gravdal vindpark

Oppdraget gikk ut på å gjennomføre en vei- og transportstudie til Gravdak vindpark i Bjerkreim kommune.

Studien tok for seg:

  • Internveger til oppstillingsplasser for tubinene
  • Vurdering av bro over Ognaelva
  • Vurdering og forslag til utbedringer av fylkesveg 102 og 103

Våre tjenester

Gravdal vindpark

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Vegdekke entreprenør
Sted:Bjerkreim kommune
Prosjektansvarlig:Stian Hadland
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no