Perlå vannpumpestasjon

Perlå pumpestasjon på Ålgård er en komplett pumpestasjon for trykkforsterkning på ledningsnettet for vann.  Stasjonen ligger i Perlå, et friområde med badeplass ved Edlandsvatnet.  Stasjonen inneholder i tillegg et offentlig toalett.  Stasjonen er bygget inn i terrenget for å ikke virke for dominerende i omgivelsene.

Våre tjenester

Vårt oppdrag har vært VA- og byggteknisk rådgiver. Vi har hatt ansvaret for prosjektering av røropplegg, pumper og driftskontrollanlegg i stasjonen.
Oppdragsmedarbeidere : Jan Otto Johannesen og Njål Erland

Perlå vannpumpestasjon

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Gjesdal kommune
Sted:Ålgård
Prosjektansvarlig:Njål Erland
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no