Risavika Havn

Risavika Havn ble bygget som nytt havneområde hvor Shell hadde sitt rafineri siden 60-tallet.  Dimensjon ble engasjert av Risavika Havn AS til å revidere en eksisterende reguleringsplan for å tilpasse denne til havnevirksomhet og næringsområde. Dimensjon har utarbeidet forespørsel for totalentreprise for bygging av ny havn.  I tillegg har vi planlagt all infrastruktur for utbygging av området. 

Våre tjenester

Vårt oppdrag har vært å ta ansvar for justering til reguleringsplan, kommunalteknisk planlegging, byggeleder for utbygging.  .
Oppdragsmedarbeidere : Njål Erland, Per Helge Ollestad, Jan Otto Johannessen, Svend Svendsen

Risavika Havn

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Risavika Havn AS
Sted:Sola, Tananger
Prosjektansvarlig:Njål Erland
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no