Skagen 4a, Stavanger

Rehabilitering av gammelt sjøhus. Gammelt bygg ble tatt ned og de materialene som var brukbare ble tatt vare på. Ny fundamentering på helplate båret av stålkjernepeler. Ny konstruksjoner ble oppført etter strenge anvisninger fra byantikvaren. Dimensjon Rådgivning har hatt den byggetekniske prosjekteringen inkludert ny fundamentering.

Våre tjenester

Byggeteknikk

Skagen 4a, Stavanger

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Otium AS
Sted:Vågen, Stavanger
Prosjektansvarlig:Otto Klippen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no