Solbakkane høydebasseng

Solbakkane høydebasseng er etablert i forbindelse med utbygging av Ålgård Nord.  Høydebassenget skal sikre trykkforhold, brannvannskapasitet og sikkerhet i vannforsyningen for Ålgård Nord.  Bassenget er plassett inn i terrenget for å virke minst mulig sjenerende på omgivelsene. 

Våre tjenester

Vårt oppdrag har vært VVA-, maskin-, elektro- og byggteknisk rådgiver. Vi har hatt ansvaret for prosjektering av røropplegg, pumper og driftskontrollanlegg i stasjonen.
Oppdragsmedarbeidere : Jan Otto Johannesen, David Igland og Svend Svendsen

Solbakkane høydebasseng

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Gjesdal kommune
Sted:Ålgård
Prosjektansvarlig:Jan Otto Johannessen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no