Stavanger Business Park

Et stort kontorprosjekt med etappevis utbygging. Ligger lokalisert med profilering mot E39 som går fra Sandnes til Stavanger. Dimensjon Rådgivning AS har vært rådgivende ingeniører for byggeteknikk og konstruksjoner. Bygget har to nedgravde parkeringsetasjer hvor av den nederste ligger under grunnvannsnivå. Opp over i etasjer består bæresystem av pre.fabrikerte betongkonstruksjoner.

Våre tjenester

Byggeteknikk

Stavanger Business Park

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:NCC Construction AS
Sted:Forus, Stavanger
Prosjektansvarlig:Otto Klippen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no