Strekningsanalyser for fylkesveger på Haugalandet

Strekningsanalysene inngår som en del av Regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Målsetning med rapporten har vært å gi en helhetlig oversikt over standard på eksisterende fvmellom Haugesund grense og E39. Det er vurdert behov for tiltak på kort og lang sikt. Strekningsanalysen vil være et underlagsdokument for rullering av handlingsprogrammet for
fylkesvegene i Rogaland og Hordaland.

Våre tjenester

Strekningsanalyser for fylkesveger på Haugalandet

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Rogaland fylkeskommune
Sted:Haugalandet
Prosjektansvarlig:Finn Estensen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no