Sykkelopplæringssenter Varatun Sandnes

Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Sandnes kommune har samarbeidet for å lage et utdanningssenter for å øke kunnskapen om å ferdes i trafikken med sykkel for barn.

Våre tjenester

Dimensjon har hatt jobben helt fra forprosjekt til ferdigstillelse. Prosjektet har omfattet senteret, tilstøtende veger og gang- og sykkelveger og offentlig parkeringsplass.
Samferdsel og Kommunalteknikk

Sykkelopplæringssenter Varatun Sandnes

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Sandnes Kommune
Sted:Varatun i Sandnes kommune
Prosjektansvarlig:Finn Estensen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no