Tre Tårn

Et av de mest profilerte boligprosjekt i regionen. Arkitekt er Helen & Hard, Dimensjon Rådgivning har gjennomført prosjektering av byggeteknikk. Den særegne formen med et mindre fotavtrykk på bakken enn de overliggende etasjer har gitt utfordringer til kontruksjonsingeniøren. Det er valgt et konstruksjonssystem basert på stedstøpte veggskiver og dekker. Bygget er fundamentert på stålkjernepeler.

Våre tjenester

Byggeteknikk

Tre Tårn

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Kruse Smith AS
Sted:Varatun i Sandnes kommune
Prosjektansvarlig:Svein Grude
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no