Tronsholen vannpumpestasjon

Tronsholen pumpestasjon er en vannpumpestasjon på det overordnede ledningsnettet til IVAR med kapasitet på ca 1250 l/s.  Prosjektet omfattet prosjektering av komplett ny pumpestasjon plassert over eksisterende ledning. 

Våre tjenester

Vårt oppdrag har vært VA- og byggteknisk rådgiver. Vi har hatt ansvaret for prosjektering av utendørsanlegg, røropplegg, pumper og elektro i stasjonen. I tillegg har vi hatt ansvar for arkitektonisk utforming av stasjonen ved hjelp av underleverandør. 
Oppdragsmedarbeidere : Jan Otto Johannesen, Otto Klippen og Per Helge Ollestad

Tronsholen vannpumpestasjon

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:IVAR IKS
Sted:Tronsholen, Sandnes kommune
Prosjektansvarlig:Per Helge Ollestad
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no