Tverrforbindelsen Jæren - E39

Tverrforbindelsen inngår i kommunedelplan for E39 Ålgård – Hove. Plan- og utredningsarbeidet omhandler ny fylkesveg på strekningen Foss-Eikeland – E39. Vår oppgave har vært å finne den beste veglinjen innenfor korridoren som er valgt. Det er foretatt idéfase, siling og konsekvensutredning av valgte alternativer.

Våre tjenester

Tverrforbindelsen Jæren - E39

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Rogaland fylkeskommune
Sted:Sandnes/Klepp/Time
Prosjektansvarlig:Finn Estensen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no