Utenriksterminalen i Risavika

Dimensjon Rådgivning AS har forestått all byggeteknisk prosjektering. I tillegg er også alle uteområder planlagt av Dimensjon. Dimensjon var også engasjert i tidligfase for å bistå i programmering av arealbehov.

Våre tjenester

Byggeteknikk

Utenriksterminalen i Risavika

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:Stavanger regionen havn
Sted:Risavika, Sola kommune
Prosjektansvarlig:Otto Klippen
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no
Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
4031 STAVANGER

Tlf: 51 44 01 00
Epost: post@dimensjon.no